Wie zijn we ?
Dr Mieke Rogge
Ik begon deze praktijk in oktober 2005.
Aanvankelijk deed ik hiernaast heel wat leerrijke nevenactiviteit zoals Kind & Gezin, assisteren in een operatiekwartier, verhoogde kinderbijslag voor de federale overheidsdienst.
Intussen concentreer ik mij nu uitsluitend op de huisartsgeneeskunde en balanceer dit met mijn gezin bestaande uit een echtgenoot en 3 kinderen.
Dr Maaike Verbeke

Ik studeerde af als arts in 2007 aan de universiteit Gent en voltooide erna mijn huisartsopleiding in een groepspraktijk in Ledeberg. Ondertussen heb ik in diverse huisartspraktijken gewerkt en deed ik ervaring op in het CLB en bij psy-consult.

In de zomer van 2015 startte ik de samenwerking met dokter Rogge. Ik wil huisartsgeneeskunde beoefenen met passie en bevlogenheid, maar ook volgens de principes van 'evidence based medicine'.

Ik ben gehuwd en ben mama van 2 flinke zonen. 

Veerle Hendrickx, secretaresse

Vanaf 1 september 2017 versterkt Veerle ons team. Veerle woont in Zwijnaarde en is elke voormiddag tussen 8 - 11u aanwezig in de praktijk. 

Visie

 

In huisartspraktijk Molenzicht beoefenen we de huisartsgeneeskunde door wetenschappelijke onderbouwing te combineren met een persoonlijke aanpak, en dit volgens de eigen wensen en noden van elke persoon. Een goed contact en een vlotte samenwerking zijn daarbij fundamenteel.

Dokter Rogge en Dokter Verbeke trachten u in deze filosofie zo goed mogelijk te helpen.

ONZE PRAKTIJK

Verlof / Vakantieperiodes

 

Kerstvakantie 2020

Dr Verbeke: verlof van 21 dec tem 24 dec.

Dr Rogge: verlof van 28 dec tem 31 dec.

Op 25 dec en 1 jan is de praktijk gesloten en kan u beroep doen op de wachtdienst.

Op 24 dec en 31 dec zijn er enkel consultaties in de voormiddag. 

Veerle aan het secretariaat

Sinds 1 september 2017 werkt Veerle bij ons als secretariaatsmedewerker.  

Gelieve voor de aanvraag van afspraken (indien u dit niet zelf kan via website) of huisbezoeken zoveel mogelijk tussen 8 en 10 te bellen! 

Ook voor bloedresultaten vragen wij u in de voormiddag te bellen. Veerle zal u laten weten of uw labo resultaat in orde is (zij leest onze notitie voor) of dat het nodig is om op consultatie te komen ter bespreking. 

Vanaf december 2017 geen vrije ochtendraadpleging meer !

U kan 's morgens (vanaf 8u) online reserveren, bellen of langskomen in de praktijk om een richtuur te ontvangen van de secretaresse.  Zo kunnen we vermijden dat u uren in de wachtzaal moet wachten. 

Deze semi-afspraken kunnen enkel op de dag zelf gemaakt worden, niet op voorhand! U kan hierbij geen uur kiezen, maar we wijzen u een uur toe in volgorde van contact. Let erop dat u zo vroeg mogelijk, en zeker voor 10u contact opneemt om nog in de voormiddag geholpen te kunnen worden.

 
Globaal Medisch Dossier (GMD)

Uw globaal medisch dossier bevat al uw medische gegevens zoals operaties, chronische ziekten, lopende behandelingen, enzovoort.


Door een GMD te openen, maakt u een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen artsen mogelijk. Bovendien kunnen wij bij patiënten met een GMD ook op een gerichtere manier preventieve zorg op maat aanbieden.


Voor het aanmaken van een GMD volstaat het dit éénmalig te vragen aan uw huisarts.

Deze zal dan alles in orde maken via elektronische weg.

Uw GMD wordt jaarlijks automatisch vernieuwd tenzij u uitdrukkelijk vraagt dit niet te doen.   

Uw GMD kost u persoonlijk niets.

U geniet dankzij het GMD van een hogere terugbetaling voor een raadpleging of huisbezoek en een volledige terugbetaling van het supplement voor de avondraadpleging.

Tarieven

De artsen in deze praktijk zijn geconventioneerd en houden zich aan de door het RIZIV vastgelegde tarieven.
De RIZIV tarieven worden afgerond.

 

Het overgrote deel wordt door uw ziekenfonds terugbetaald. Patiënten met een medisch statuut via het ziekenfonds betalen enkel remgeld (1 of 4 euro)

Consultatie

 overdag     27 euro

 avond        31 euro

Het avondsupplement van 4 euro wordt volledig terugbetaald door het ziekenfonds bij patiënten waarvan wij het globaal medisch dossier beheren.

 
Huisbezoeken

overdag      40 euro

avond         53 euro
 

Praktijk Molenzicht

Adolphe Della Faillelaan 2T

9052 Zwijnaarde

Spoedgevallen bel 112
Wachtdienst bel 1733