top of page
Afspraken


Via de online-agenda kan u zelf eenvoudig een afspraak inplannen. 

Klik HIER om een online afspraak te maken. 

Bij 'zorgverstrekker toevoegen' dient u de postcode van Zwijnaarde (9052) in te vullen.

Mocht u niet onmiddellijk een vrije afspraak vinden online, gelieve dan telefonisch contact op te nemen.

Wij houden elke dag reserve-plaatsen vrij. 

Het loont ook de moeite om af en toe opnieuw te kijken online. Elke dag worden er namelijk nog nieuwe afspraken online vrij gegeven. De afspraken die u online van tevoren kan inboeken, zijn beperkt, zodat u ook op de dag zelf in principe altijd terecht zou moeten kunnen met een dringend probleem. 

Indien u problemen ondervindt met de online afspraken of met uw account: mail naar support@afspraken.be

Telefonisch een afspraak maken kan via het nummer: 09/324.93.82. 
Gelieve zoveel mogelijk in de voormiddag (8-11u)  te bellen.

Op dat moment is de secretaresse er om ons te helpen en stoort u de consultaties niet.

Een normale afspraak duurt 15 minuten en behandelt 1 medisch probleem.
Indien u meerdere problemen wenst te bespreken, dient u  een afspraak van 30 minuten te boeken.

Bij het online boeken, kan u aanduiden of u een gewone afspraak wilt (15 min), een afspraak voor 2 personen (30 min) of een lang gesprek (30 min). Voor een uitstrijkje boekt u een afspraak van 15 min - er worden dan geen andere klachten behandeld.

Voor preoperatieve onderzoeken of (levens)verzekeringsonderzoeken : graag telefonisch in te boeken na contact met onze secretaresse (aangezien deze onderzoeken veel tijd in beslag nemen, proberen we hier een geschikt moment voor te vinden, soms buiten de gewone raadplegingen). 

Gelieve bovenstaande afspraken te respecteren zodat voldoende tijd wordt voorzien in de agenda van de arts, en de mensen na u niet nodeloos hoeven te wachten.  Als u er niet in slaagt om op de door u gewenste dag een bepaald afspraaktype te boeken, betekent dit dat er die dag niet voldoende tijd beschikbaar is in de agenda van uw arts. Gelieve dan een andere dag te kiezen, of even telefonisch contact op te nemen. 

Voor een afspraak van 15 min betaalt u het normale tarief. Voor een afspraak van 30min, zijn wij genoodzaakt een extra consult aan te rekenen. We regelen dit rechtstreeks met de mutualiteit en vragen u hiervoor het remgeld als supplement bij te betalen (4 euro).

Indien u uw afspraak niet kan nakomen, gelieve ons hiervan tijdig te verwittigen.
Bij herhaald niet nakomen van uw afspraak, dienen wij een schadevergoeding aan te rekenen volgens artikel 77 van de Code voor Geneeskundige Plichtenleer.

Voorschriften en Attesten
 

Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom moet je hiervoor op raadpleging komen.
Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het de arts daarom niet moeilijk en vraag alleen wat redelijk, echt en verantwoord is. Attesten met terugwerkende kracht zijn verboden en dus onmogelijk.

De orde van geneesheren stelt: 'Zowel een vals attest vragen als het verstrekken, wordt door de wet strafbaar gesteld. Art. 196-197-213-214 van het Strafwetboek'.

Voorschriften kunnen niet telefonisch aangevraagd worden.

Het voorschrijven van medicatie is een medische verantwoordelijkheid en kan alleen gebeuren tijdens de consultatie.

Gelieve geen voorschriften voor andere gezinsleden te vragen als die niet mee zijn op consultatie. 

Wij geven u altijd voldoende voorschriften mee tot uw volgende consultatie. Een telefonische vraag om voorschriften wordt zo overbodig .

Huisbezoeken

We vragen met aandrang om enkel een huisbezoek aan te vragen indien u bedlegerig bent of minder mobiel.

Indien u in staat bent om tot bij ons te komen, zal u meestal sneller en beter geholpen worden.

We hebben hier immers al ons materiaal bij de hand (uw dossier, goede belichting, goede onderzoekstafel). 
Huisbezoeken worden enkel uitgevoerd bij patiënten met een GMD in onze praktijk.
Huisbezoeken graag zo vroeg mogelijk en altijd telefonisch aanvragen en dit bij voorkeur voor 10u.

Later aangevraagde huisbezoeken kunnen wij niet meer voor dezelfde dag garanderen.  

Huisbezoeken zijn erg tijdrovend. Wij kunnen u hierbij geen exact tijdstip geven waarop wij zullen langskomen. Alles hangt immers af van de drukte in de praktijk. Om niet te veel tijd te verliezen, doen wij enkel huisbezoeken in Zwijnaarde. 

Vertegenwoordigers
 

Sinds 2019 ontvangen wij geen vertegenwoordigers meer.  De vertegenwoordigers die voor die tijd nog een afspraak maakten via de website, zullen nog gezien worden.

E-mail

 

Wij hebben een praktijk-mailadres dat wij u laten weten op consultatie als u nog iets moet doormailen.

Omdat dit geen veilige manier is om medische informatie door te geven en omdat wij niet de tijd hebben om dagelijks medische vragen via mail te beantwoorden publiceren wij dit mail-adres niet op de website.  

AFSPRAKEN EN HUISBEZOEKEN NOOIT VIA MAIL AANVRAGEN ! 

bottom of page