top of page

Covid-vaccins worden door ons bij de overheid besteld met uw uniek rijksregisternummer. 

Risicogroepen voor wie hervaccinatie tegen covid ten zeerste aan te bevelen is: 

 

Groep 1: Mensen met een verhoogd risico op overlijden of ernstige ziekte (ziekenhuisopname, intensieve zorg, overlijden)

  - Alle 65 +'ers

  - Personen die in een instelling voor langdurige zorg of woonzorgcentrum wonen.
  - Alle zwangere vrouwen (ongeacht de fase van de zwangerschap)

  - Iedereen met een body mass index (BMI) ≥ 40 kg/m2

  - Alle personen (+18 j) die lijden aan een onderliggende chronische aandoening: COPD, bronchiëctasieën, mucoviscidose,             hoge bloeddruk, hart(ritme) stoornis of hartklepprobleem, diabetes, leverfibrose of cirrose, neurologische aandoening, ...

  - Alle kinderen met ernstige chronische aandoeningen (die de nierfunctie, het maag-darmkanaal, het hart- en vaatstelsel, de 

                ademhaling of de neurologische gezondheid aantasten)

  -Alle personen met een verstandelijke beperking zoals dementie, ernstige depressie, schizofreniespectrumstoornis.

  - Alle personen met een zeldzame ziekte (waaronder het syndroom van Down met bijbehorende comorbiditeiten of

              immunologische stoornissen)

  -Alle personen met een immunosuppressie als gevolg van ziekte of behandeling: transplantpatiënten, mensen die                       immuunsuppressieve medicatie nemen, actief in behandeling zijnde kankerpatiënten

 

Groep 2: Alle personen werkzaam in de gezondheidszorg (binnen en buiten zorginstellingen)

 

Groep 3: Alle personen die in hetzelfde huishouden wonen (de cocoonvaccinatiestrategie) als ernstige en zeer ernstige immuungecompromitteerde patiënten.

 

bottom of page